node-red-contrib-afya-counter-the-new 0.0.4

counter that really works! / licznink, który działa na prawdę!

npm install node-red-contrib-afya-counter-the-new

EN

I get annoyed at the usual Node Red counter. I feel I have no control over it. That's why I made my own, with an additional option. You can send commands as PAYLOAD:

reset -> clears the timer, does not reset the counter; that is: it adds the time to the counter by the programmed time resetCounter -> reset the counter, not the timer resetAll -> reset and timer and counter kill -> kills timer - with payload destroy -> destroy timer with no payload

PL

Denerwuje mnie zwykły licznik w Node Red. Czuję, że nie mam nad nim kontroli. Dlatego zrobiłem swój, własny, z dodatkową opcją.

Można wysłać jako PAYLOAD komendy:

reset -> kasuje timer, nie kasuje licznika ; czyli: dodaje czas do licznika o zaprogramowany czas resetCounter - > kasuje licznik, nie kasuje timera resetAll -> kasuje i timer i licznik kill -> niszczy licznik i powoduje wywołanie zakończenia destroy -> niszczy licznik, bez zwrotu zakończenia

Node Info

Version: 0.0.4
Updated 4 years ago
License: Creative Common
Rating: 5.0 2

Actions

Rate:

Downloads

3 in the last week

Nodes

  • afya-counter-the-new

Keywords

  • counter
  • timer
  • count down
  • node-red

Maintainers